BEBOUWING
Lees hier het beeldkwaliteitsplan (.pdf)

Beeldkwaliteitsplan (.pdf)

De spelregels voor de bebouwing zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan. Hierin is onder meer vastgesteld dat uw woning aan moet sluiten bij de karakteristieken van de bebouwing in de omgeving. Daarnaast moet de hiërarchie op het erf intact blijven (zie plattegrond onderaan). Dat wil zeggen dat er een twee-onder-een-kapwoning komt in de vorm van een boerderij en een twee-onder-een-kapwoning in de vorm van een schuur. In dit beeldkwaliteitsplan kunt u alles met betrekking tot de toekomstige bebouwing teruglezen.

Het plan
De woningen op kavel 1 en 2 zijn voorlopig ondergebracht in een de zogenaamde Halle boerderij, die zeer kenmerkend is voor deze streek (zie object 4.5 op de plattegrond onderaan). De woningen op kavel 3 en 4 zijn ondergebracht in een schuurvormige woning (zie object 4.6 op de plattegrond onderaan). In elke woning heeft u een eigen perceel aan de achterkant en deelt u het erf met de oprijlaan aan de voorzijde. Op kavel 5 zijn de twee authentieke schuren blijven staan (4.8). Deze zijn eigendom gebleven van de boer die aan de overkant van de weg woont (4.9). Samen moeten alle vijf de kavels één geheel vormen. De positie van de bebouwing staat hierbij vast, maar u hebt zelf de vrijheid te bepalen wat er uiteindelijk op uw kavel gebouwd gaat worden.

Extra’s
Als u daar behoefte aan heeft is er een mogelijkheid om (een deel van) het weiland te kopen dat bij dit erf hoort. Dit weiland is in totaal 7500 vierkante meter. Verder is er in het beeldkwaliteitsplan ruimte opgenomen voor een schuur aan de voorzijde. Deze schuur is opgedeeld in twee delen en ook optioneel (zie onderdeel 4.7 op de plattegrond onderaan).

Voorbeelden
Om u een idee te geven van de mogelijkheden hebben we een aantal ontwerpen gemaakt die goed op deze plek zouden passen en voldoen aan de eisen uit het beeldkwaliteitsplan. Deze voorbeelden kunt u bekijken bij de informatie over de kavels. Uiteraard zijn deze voorbeelden slechts een indicatie: u bepaalt straks helemaal zelf wat er op de kavels gebouwd gaat worden.

Heeft u vragen over de bebouwing, dan kunt u contact opnemen met Marten Jansen van Erfgoed Salland via 06-29533300.

Het Erf